Nyheter

Framtidens villa

Framtidens villa

Framtidens villa enligt Movehome???

En villa med samsovningsrum, ljudisolerat gamingrum och smarta funktioner.
Hustillverkaren Movehome arbetar för att utveckla framtidens villa. Nu presenteras en första fullskalig husmodell i Vallentuna, ritad av arkitektkontoret Urban Design. Villan sägs innehålla flera revolutionerande nyheter för den moderna familjens behov.

Det traditionella vardagsrummet med tv har pensionerats till förmån för flexibla lösningar såsom öppna rum indelade i flera zoner där barnen kan hänga eller familjemedlemmarna kan krypa upp med sina mobiltelefoner och surfplattor. Huset använder självklart smart teknik kopplad till vitvaror, lås, kameror och olika belysningsscenarier för dygnets alla stämningar och tillfällen.

Ett unikt samsovningsrum lanseras riktat till familjer med yngre barn, vilket ifrågasätter behovet av eget sovrum för alla barn. På sätt frigörs yta för andra funktioner och behov och på köpet får man kanske tryggare barn?

En annan nyhet är ljudisolerat gamingrum för högljudda spelare, platsbyggd förvaring som bättre svarar mot dagens behov och en dusch som flyttat ut från badrummet för att undvika morgonträngseln.

Tanken är att lyfta fram de praktiska funktionerna och göra dem till en del av husets hjärta. Tidigare generationer var kanske mer privata än nutidsmänniskan. Dusch och förvaring skulle gömmas undan.

BRF Höjden

BRF Höjden

Välkommen till visning av BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrättslägenheterna finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning sker ikväll den 11 januari mellan 18.15 - 19.00 av de återstående bostadsrättslägenheterna .

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

HSB utvecklar

HSB utvecklar

HSB bildar ny koncern

Den allt snabbare digitalisering och det ökade krav på regelefterlevnad gör att HSB, med en annars starkt federativ organisation, nu kraftsamlar nationellt. Detta utgör grunden för att HSB bildar en samlad koncern med bostadsutvecklingsbolaget HSB Projektpartner, It- och digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd och nybildade betaltjänstbolaget HSB Finansstöd.

Som vi dagligen ser sker en digitalisering av samhället i allt snabbare takt. Det ställer stora krav på de flesta av oss så även HSB. För att stärka HSB, och stödja de regionala föreningarnas affärer, behövs mer samordning och nationell utveckling. HSB avser göra en storsatsning under de närmaste åren på omkring 200 miljoner, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Satsning på digitala tjänster ska särskilt underlätta arbetet för styrelserna i bostadsrättsföreningarna. Men även innehålla tjänster direkt till medlemmar och boende. Ett nytt bolag bildas dessutom för att hantera betaltjänster gemensamt för hela HSB runt om i landet, HSB Finansstöd.

Visning BRF Höjden

Visning BRF Höjden

Välkommen till visning av BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrättslägenheterna finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles tisdagen den 9 respektive torsdagen den 11 januari mellan 18.15 - 19.00 av de återstående bostadsrättslägenheterna .

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

Såld

Såld

Bostadsrätten 1 B i BRF Höjden

Nu är förmedlingen genomförd och första bostadsrätten i BRF Höjden såld. Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå har på "Nytt" nåt försäljningsrekord nu på denna välplanerad 3:a (1 B) i omtyckta och natursköna Sävedalen. Belägen i den lilla och familjära BRF Höjden med tillgång till stor trädgård.


Bostadsbristens konsekvenser

Bostadsbristens konsekvenser

En av bostadsbristens konsekvenser

I bostadsbristens fotspår har den olagliga andrahandsuthyrningen ökat stort de senaste åren.

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Jul och nyårs hälsning

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå vill önska nuvarande och kommande kunder och
affärsbekanta En riktig God Jul & Gott Nytt År!

Boendet som pensionssparande!

Boendet som pensionssparande!

Bostad som pensionsförsäkring

Att se bostaden som pensionsförsäkring är ett vågspel. En färsk Novus-undersökning visar att 6 av 10 mellan 50-79 år ser sin bostad som en pensionsförsäkring. Att se boendet som en pensionsförsäkring är en otrolig chansning, helt beroende av fastighetsmarknadens utveckling. Det säger Mattias Munter, pensionsekonom.

Den intill nu eviga uppgången på fastighetsmarknaden riskerar skapa en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande. Ett pensionsparande ska ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden.

Ditt boende bör ses som konsumtion och inte en säker investering eftersom du alltid kommer att behöva någonstans att bo.

Visning BRF Höjden

Visning BRF Höjden

BRF Höjden

Under Lucia (13 dec.) hölls enskild visning av bostadsrättslägenhet 1 A samt 1 B i BRF Höjden med högt läge och utsikt över Sävedalen.. Med närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. BRF Höjden genom gick en totalrenovering under år 2016.


SBAB säger upp avtal

SBAB säger upp samarbetsavtalen!

Klas Danielsson, vd på SBAB, berättar att SBAB säger upp sina samarbetsavtal för bolåneförmedling med Ikano Bank, ICA Banken och Sparbanken Syd. Samarbetena avslutas under 2018–2019 efter att uppsägningstiderna löpt ut. SBAB Därefter har vi inga kvarvarande bolåneförmedlingsamarbeten i andras varumärken, de så kallade ”white label”, säger Klas Danielsson.

Vår strategi är att fokusera på ett kunderbjudande i eget varumärke med ett i huvudsak digitalt kundmöte. Utlagd verksamhet i form av bolåneförmedling genom ”white label”-samarbeten, i en allt komplexare regulatorisk marknad, driver kostnader och skapar en ineffektivitet som försämrar konkurrenskraften. Dessutom medför ökade kapitalkrav för utlåning att SBAB prioriterar utlåningstillväxt i eget varumärke.