Nyheter

Hur vill vi bo?

Hur vill vi bo?

Ur en trendrapport från 2017 går att läsa att svensken önskar sig ett mer uppkopplat och digitalt hem. Med ökad närhet till grönska, vatten och natur. Ungefär varannan önskar sig en större bostad.

Fortfarande finns drömmen om en bostad en bit bort från staden med närhet till natur och grönska. Flera är villiga betala extra för sjöutsikt, trädgård och bredband.

Många lockas av ett skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt. Samtidigt finns också lockelsen om en minimalistisk och industriell inredning. Några önskar sig ett kylskåp som automatiskt beställer hem mat och dryck.

Svårare låna!

Hårdare lånevillkor

Under senast månaderna har Mäklarsamfundet informerats av fastighetsmäklare som larmar om bankernas hårdare syn när det gäller små bostadsrättsföreningar. Detta gäller både vid utlåning till föreningen så väl som vid köpa av en bostadsrätt i en mindre förening. Det har hänt att banken inte ens gjort en kreditprövning när föreningen inte ansetts tillräckligt stor, följden blir en trögare marknad och en oro hos de som bor i små föreningar. Något som Dagens Industri bland annat rapporterar.

Konkurrerande provisionskrav

En mäklare får i uppdrag förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare

Vad gäller situationen då en mäklare får i uppdrag att förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare, vilket sker från tid till annan.

I det följande uppräknas några frågor de inblandade mäklarna bör ställa sig?

Det åligger mäklare 1 med uppdragsavtal att efter ensamrätts tiden upphör utan överlåtelse kommit till stånd att;
1. Bekräfta uppsägningen skriftligen, och
2. Upplysa uppdragsgivaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklare rätt
till ersättning, och
3. Överlämna en spekulantlista, journal m.m.

Det åligger mäklare 2 som får in ett uppdrag att fråga uppdragsgivaren om objektet tidigare varit ute till förmedling via någon annan mäklare. Om svaret på frågan blir ”ja” ska mäklaren anpassa uppdragsavtalet därefter, och undanta de spekulanter som Mäklare 1 har med på spekulantlistan från sin ensamrätt. Dessutom bör han kontakta Mäklare 1 redan när han får in uppdraget ta del av mäklare 1 spekulantlista. Med syfte höra efter om Mäklare 1 kommer att göra anspråk på provision för samtliga av de spekulanter som är upptagna i spekulantlistan. Vanligt är att Mäklare 1 har tagit med alla spekulanter som denne anvisat, eftersom mäklaren presumeras ha rätt till provision om någon av dessa skulle köpa objektet.

Detta är något det många gånger slarvas med även bland de stora mäklarkedjorna har det tyvärr visat sig.

Populärast

Populärast

Populärast bland bostadsrätts köpare?

Flertalet bostadsrätts köpare föredrar nyproduktion när de ska köpa. Det visar en undersökning som Skanska lät göra. Hälften av de tillfrågade svarade att de helst av allt ville flytta in i en nyproducerad bostad. En viktig fördel är att ges möjlighet bestämma över planlösningen. Ytterligare en fördela är möjligheten bestämma över inredningen.

Dessutom uppskattar många att utgångspriset alltid är fast, vilket innebär att man slipper budgivning. Något många ansåg var stressande. Ännu en fördel är att när det gäller nya bostadsrättsföreningar behovet bekymra sig för reparationer och renoveringar Ej finns i samma utsträckning, detta berättar Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem

Fall i bostadspriset

Bostadspriset under sommarmånaderna

Villapriserna under juli månad var oförändrade. Däremot föll bostadsrättspriserna med 1 procent. Under de senaste tre månaderna har villapriserna stigit med 2 procent medan bostadsrättspriserna sjunkit med 2 procent. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Föga förvånande visar priset för fritidshus en uppgång och, på årsbasis är höjningen ca 9 procent.

Lånevillkoren för personer över 60

Försämrade lånevillkoren för personer över 60 år.

SBAB insåg det ohållbara
SBAB har tagit bort den tvingande schablonregeln som försämrade lånevillkoren för personer över 60 år.

Efter att ha utvärderat bestämmelsen har SBAB kommit fram till att man istället ska börja göra individuella kreditbedömningar.

En kreditvärdering medför stora utmaningar. Det gäller att lyckas anpassa och utveckla kreditbedömningsprocessen så att den upplevs enkel, snabb och transparent. Samtidigt ska den vara rättvis och beakta individuella omständigheter. PÅ SBAB säger dem att denna gång blev det fel.

Tanken bakom den ändrade regel var att skydda låntagare från en för hög skuldsättning i förhållande till den kommande lägre inkomsten efter 60 års ålder. Finansinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen har riktat kritik mot regeln med argumentet att det inte finns någon specifik ålder där inkomsten faller.

Studiebesök

Vi bygger kunskap och erfarenhet!

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå är i Larvik Norge och bygger kunskap och erfarenhet från kollegor som är fastighetsmäklare.

Lura tjuven

Några råd för att lura tjuven i sommar

Just under semestertider är det många som åker bort och lämnar sin bostad utan uppsikt under långa perioder. Några råd för att lura tjuven i sommar så att Du kan njuta fullt ut av din ledighet.
 
Berätta för dina bekanta och grannar att du ska resa bort. De kan då hålla ett vakande öga på ditt hem. De skulle t ex kunna hjälpa till med följande:

Tömma brevlådan på post och reklam.
Klippa gräsmattan vid längre bortovaro.
Lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
Hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.
Att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.

Sociala medier
Vänta med att lägga upp dina trevliga semesterbilder på sociala medier till du kommer hem istället. Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det skickar signalerar för tjuven att hemmet är tomt en tid. Se till att positioneringstjänsten på mobilen är avaktiverad. Tänk på att vem som helst kan se dina twitterinlägg.
 
Trädgården
Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att bryta sig in hos dig eller dina grannar. Lämna leksaker, ett par skor som används i trädgården så att huset ser bebott ut. Men lämna inget som kan användas för att bryta sig in i huset. Tänk också på att vissa dyrare trädgårdsmöbler kan vara stöldbegärliga.
 
Bostaden
Förvara inte kontanter och smycken hemma i bostaden. Det är tjuvens favoriter.Sätt timer på lamporna inomhus. Det är bra om de tänds och släcks oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 
På utomhusbelysning är det bra med en rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.
 
Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset men, glöm inte dra ut sladden till TVn detta kan annars öka brandrisken.
 
Vidarekoppla telefonen så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.
 
Se till att ni har bra inbrottsskydd på fönster och dörrar. Lämna inga nycklar hemma till tjuven.
 
Ytterligare informatrion
På https://www.stoldskyddsforeningen.se som är stöldskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur du kan skydda dina ägodelar med stöldskyddsmärkning m.m.

Tillträde

Tillträde

Avslut (tillträde)

Torsdagen den 27 juli hålles tillträde för en villa med adress Eriksbo Backe 1. Detta sätter punkt för ytterligare ett lyckat förmedlingsuppdrag med glada nöjda parter.
 
Åter har vi på Arvhag Jurist & fastighetsbyrå nått försäljningsrekord. Denna gång gäller det en Villa med inbyggd altan i söderläge på friköpt uppvuxen lummig tomt i natura nära omgivning.

Inlåsning

Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta

Av de verksamma fastighetsmäklarna uppger 60 procent att
bostadskonsumenterna varken har möjlighet att flytta när de vill eller behöver.

Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Det som försvårar möjligheterna att flytta är främst det låga utbudet, bristen på passande alternativ och bankernas restriktiva utlåning. Dessa faktorer inverkar negativt för flyttplaner speciellt för äldre och unga vuxna. Flera fastighetsmäklare är enig i sina svar på frågan vad som skulle få fler att flytta oftare. Svaret är nämligen ett ökat utbud och slopad eller sänkt flyttskatt. Med ett bredare utbud och sänkt flyttskatt skulle rörligheten öka på bostadsmarknaden.