Att tänka på när du ska sälja

Du som säljer vill ha bra betalt, därför bör du alltid kontakta en fastighetsmäklare. Vår kunskap om den lokala marknaden gör att du får rätt pris för din fastighet/bostadsrätt. Vi når ut till en stor kundkrets och genom vår erfarenhet och de kontakter vi har så vet vi vilket marknadsföringsmedium som passar just din fastighet/bostadsrätt.

Vi kan även hjälpa din blivande köpare till en fördelaktigare finansiering, vilket kanske gör det möjligt för honom att köpa just din bostad.

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. Vi som fastighetsmäklaren har en ansvarsförsäkring, som är en ½ miljon högre än lagen kräver och kan lämna generell information samt vid behov vara säljaren behjälplig med att skicka in intresseanmälan om överlåtelseförsäkring till försäkringsbolag - vilket ger ytterligare trygghet.

Vid vårt första besök
Skall VI informera dig om vår marknadsplan. Skall DU ge oss kopior av alla handlingar som rör fastigheten/bostadsrätten, bl. a. ritningar, tomtkartor, lånehandlingar, servitutsavtal och en sammanställning av dina driftskostnader.

Objektsbeskrivning
Utifrån vårt första besök gör vi en objektbeskrivning. Var noggrann med att uppgifterna är korrekta. Läs alltid igenom och godkänn beskrivningen innan försäljningen startar. Det är objektsbeskrivningen och din boendekalkyl som ligger till grund för om köparen skall bli intresserad av din fastighet/bostadsrätt och om han kommer att köpa den eller ej.

Förmedlingsuppdraget
Förmedlingsuppdraget skall alltid vara skriftligt och det skall klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bl. a. vad som gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

Vi som mäklaren sammanför säljare och köpare
Följ våra råd och var mycket noggrann med att upplysa en köpare om allt du känner till om fastigheten/bostadsrätten. Undanhåll ingen information - för fel kommer fram förr eller senare och då kan det vara betydligt svårare att komma tillrätta med ev problem. Det är mycket vanligt att mäklaren, innan överlåtelsen, rekommenderar köparen att låta en fackman göra en besiktning.

Avslut
När du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar vi de för fastighetsaffären nödvändiga handlingarna, såsom köpekontrakt, köpebrev, överlåtelseavtal, likvidavräkning m. m. Genom hela förmedlingsverksamheten skall du känna att vi tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär. Om något rörande din försäljning känns oklart, skall du med förtroende vända dig till oss för att få en förklaring.