Att tänka på när du ska köpa

Aktuella bostäder som vi har till försäljning hittar du under fliken till salu.. Men observera att vi tidvis har underhandsförsäljningar (dvs bostäder som endast erbjudes till kunder i vårt register), önskar du få information även om dessa så registrera dig
i vårt kundregister under fliken kontakt..

Fastighetsmäklarens kunskap om den lokala marknaden, ett etablerat kontaktnät med banker, kreditgivare, värderingsmän, byggnadsingenjörer och andra fastighetsmäklare hjälper dig till ditt nya boende.

Objektsbeskrivning
Vi har med ledning av säljarens uppgifter upprättat en beskrivning av fastigheten. Här tar vi upp frågor avseende fastighetens skick, ålder och storlek, vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten, vilka lån som är befintliga och som skall tas över vid en försäljning samt annat som kan vara av intresse för dig som köpare.

Undersökningsplikt
Som köpare av en fastighet har du undersökningsplikt. Följ därför alltid vårt råd att ordentligt undersöka huset som du tänker köpa.Om du själv inte har de kunskaper som krävs, bör du anlita en fackman som genomför besiktningen åt dig. Du kan inte i efterhand ställa krav på säljaren, för fel som du skulle ha kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning.När det gäller överlåtelse av bostadsrätt blir man som bostadsrättshavare medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du som köpare inte bara gör en besiktning av lägenheten, utan även tar del av föreningens ekonomi och framtida planer.

Boendekostnadskalkyl
När du hittat en fastighet gör vi en personlig boendekostnadskalkyl för dig. Lämna så noggrann information om din ekonomi som möjligt. Kalkylen är ett instrument som hjälper dig att bedöma om ekonomin tillåter förvärv och den utgör även underlag för den bästa finansieringen. Det är bl a kalkylen som ligger till grund för dina eventuella lånemöjligheter. Tänk på att det är säljaren och inte mäklaren som avgör vem som blir köpare.

Avslut
Vi har sammanfört köpare och säljare och man har kommit överens om att ingå avtal. Vi upprättar då de handlingar som är nödvändiga för fastighetsaffären, t ex köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning. Är det någonting i fastighetsaffären som du känner dig osäker inför, skall du med förtroende kunna vända dig till oss med dina frågor. Genom hela förmedlingsarbetet skall du känna att vi tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär.