Långarydssläkten

Släktkrönika

Välkommen!
Långarydssläkten omfattar totalt omkring 254 000 personer (inklusive ingifta och motsvarande) och spänner över 19 generationer. Cirka 190 000 av släktmedlemmarna är fortfarande i livet och utgör närmare 2 procent av Sveriges befolkning. Den socken som genom tiderna räknar flest släktingar är småländska Långaryd på gränsen till Halland (i nuvarande Hylte kommun). Släktmedlemmar har spridit sig till 289 av Sveriges 290 kommuner, alla 50 delstater i USA samt ett 70-tal andra länder.

Utgångspunkten för släkten är länsmannen Anders Jönsson (ca 1662–1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753) i Långaryd. Deras efterkommande började utforskas på 1970-talet. Kartläggningen har sedan utvidgats till både stamfaderns och stammoderns anor och personer som härstammar från dessa, dvs syskon osv till Anders och Ingrid.

Ättlingarna finns publicerade i en släktbok, vars första version utkom 1988. Den senaste redovisningen av alla släktmedlemmarna är ett bokverk i sex band, vars sista del utgavs 2014.

De nyutforskade ättlingarna i detta band 6 härstammar (liksom alla i band 1–4 och även många i band 5) från länsman Anders Jönssons äldsta kända anfader, Långarydsbonden Simon (född i början av 1500-talet). Denna bok innehåller efterkommande till dels länsmannens syster Elisabeth Jönsdotter (ca 1668–1705) i Södra Tunnerbohult, Södra Hestra, dels deras morbror Nils Larsson (ca 1644–1704) i Holmen, Långaryd.

Släkten har tvåfalt blivit noterad i Guinness rekordbok: som största kartlagda släkt från 1988 och för att 1991 ha hållit det största släktmötet med drygt 2 500 deltagare i Långaryd. Där samlades ättlingarna även 1999 och reste på kyrkogården en minnessten över länsmannen och hans hustru.