Mäklararvode

Det är stor skillnad på mäklararvoden, varför det är på sin plats med några råd

Ta in bud från flera mäklare
Det här är en av de största privatekonomiska affärer Du kommer att göra i hela Ditt liv.

Nöj Dig inte med att enbart gå till mäklaren som sålt flest och mest
Det visar sig ofta att uppskattat försäljningspris och även förslag på arvode varierar mycket. Arbetet med att förmedla (sälja) är som oftast densamma hos alla firmor. Det är sällan någon väsentlig skillnad, som kan motiverar den avsevärda olikheten i mäklararvode, även om de olika firmorna har skilda sätt att nå ut till köparna och alla verkar ha Sveriges bästa fotograf.

Försäljningen handlar mycket om känsla
Det är fritt fram för mäklare att sätta sitt pris på sina tjänster. Därmed finns det ett förhandlingsläge för säljaren. Ta alltid reda på vad som ingår i priset. Det finns mycket att förhandla om. Så det är upp till dig själv att ta reda på vad mäklaren vill stoppa i säcken och vad han ­eller hon vill ha betalt för det.

Vi på Arvhag bostadsmäkleri (fastighetsbyrå) har ett starkt konkurrens kraftigt mäklararvode och innehåll i våra tjänster, varför Du bör höra med oss innan Du väljer mäklare. Ring oss så kommer vi och gör en kostnadsfri värdering.