Äktenskapsförord

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det.

Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods.

Dessutom är det Ni själva som avgör vad Ni önskar ska vara enskild egendom.
Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.