Bodelning

Bodelning

Vi på Arvhag Juridik & bostadsmäkleri åtar oss självklart upprättande av den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskaps upplösning antingen genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.