Några av de av oss sålda/förmedlade villorna och bostadsrätterna