Nyheter

Semester

Ledighet(insamlande av energi)

Idag går vi på semester och väntas åter den 8 juli 2013. Får önska alla en skön härlig semester.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsföring riktad till barn

Marknadsdomstolen öppnar upp för en ny princip och ställningstagande i sin dom, DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11, när Marknadsdomstolen lämnar KO:s talan utan bifall. Marknadsdomstolen öppnar möjlighet låta underåriga ingå avtal om köp av produkter utan samtycke från den underåriges förmyndare. Rättens avgörande skapar konflikt med föräldrabalkens regler i 9 kapitlet och mot ICC:s grundregler för reklam. 

Midsommar

Midsommar

Vill önska alla en trevlig midsommar och samtidigt be alla ute i traffiken ta det försiktigt. Det är bättre att komma fram något försenat än skapa dramatik och tragedi för omgivning, släkt och vänner.

Hemnet ny affärsmodell

Förändrad affärsmodell för Hemnet

Från den 1 juli 2013 införs en förändrad affärsmodell på Hemnet där man som bostadssäljare betalar en avgift för att bostadsannonsen ska synas.

Nationaldag

Nationaldag

Sveriges Nationaldag

Även svenska fanans dag, firas den 6 juni, är helgdag. Nationaldagen firas till minne av när Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523. Sverige började på allvar hävda självständigt.