Nyheter

Skilsmässoansökningar under 2015

Statistik över antalet inkomna skilsmässoansökningar under 2015

Enligt SBAB som gått igenom statistik över antalet inkomna skilsmässoansökningar under 2015 visar andelen ansökningar ökar i antal i januari, mars och september. Sedan har SBAB studerat utbudssiffror från Booli på bostadsmarknaden över året för att se hur dessa korrelerar med det ökade behovet.

En separation är känslomässigt jobbig. Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB säger sig tror att många till och med hindras att realisera sin separation på grund av hur bostadsmarknaden ser ut.

Nytt försäljningsuppdrag

Håkansdal Tuve

Inom kort har vi glädjen att välkomna till ett nytt försäljningsuppdrag. Denna gång gäller det ett trevligt friköpt kedjehus placerad i Håkansdal Tuve med närhet till utmärkta kommunikationer och granne med stora grönområden.

Svag köpkraft för bostadsrätter

Köpkraften för bostadsrätter

Enligt Swedbanks Boprisindex för tredje kvartalet 2016 får man gå tillbaka till Lehmankraschen, det vill säga september 2008, för att hitta en lika svag köpkraft för bostadsrätter som nu. Samtidigt är bolåneräntan rekord låg. Från flera håll förväntas nu en kraftig inbromsning av prisökningstakten för bostadsrätter, vilket speciellt gäller för storstadsregionerna under fjärde kvartalet, med något sjunkande priser 2017.

Konjunkturuppgången

Konjunkturuppgången fortsätter

Konjunkturuppgången fortsätter i svensk ekonomi. Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Det krävs fortfarande kraftfullt stöd för att stimulera inflationen, varför reporäntan behöver hållas på -0,50 procent en längre tid. Chansen att räntan sänks ytterligare har ökat och stödköpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016, vilket beslutades så sent som i april.