Nyheter

Riksbyggen satsar i Göteborg

Riksbyggen satsar stort i Göteborg

Ett av Riksbyggens största satsningar i Göteborg någonsin. Bostäderna kommer uppta ta fyra kvarter som byggs etappvis.

Riksbyggen avser ta till vara den kunskap de byggt upp genom åren när det gäller social- och miljömässig hållbarhet. Tanke är att bygga en stadsdel för alla. Vill skapa en stadsdel där gammalt möter nytt och som kommer att kännas både global och lokal på samma gång, berättar Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen Bostad Väst.

Bostäder för ungdom, ungdomsettor och lägenheter med flexibla planlösningar, från ett till fem rum och kök. Uppemot 40 procent ska utformas för att passa familjer.

För området fokuseras på hållbarhet, vilket innebär att ekosystemtjänsterna maximeras, vilket görs med genomtänkta val av växter. Analys av klimatanpassningsfuktioner. Där det blir möjligt införs solcellsanläggningar. För de boende säkerställs medlemskap i fordonspool samt cykelparkering.

Riksbyggen kommer använda erfarenheter från Brf Viva. Med målsättningen att bli Sveriges mest hållbara bostadsområde.

Masthuggskajen är blir första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden.

Förlängning av återgångsfrist

Förlängning av återgångsfrist

Förlängning av återgångsfrist

Stundtals förekommer det att en köpare önskar förlängning av en frist för begäran om återgång, vilket parterna särskilt avtalat om i köpekontrakt. Från köparens horisont kan det synas naturligt att i första hand vända sig till mäklaren men, detta kan medföra en uppenbar risk för missförstånd och tvister. Lämpligare är att köparen vänder sig direkt till säljaren samt därefter också till mäklaren.