Nyheter

Bostadssajt!

Bovision

I sitt försök att möta konkurrenten Hemnets planer på monopol. Avser Bovision nu erbjuda mäklarbranschen bli delägare i Bovision detta som de säger för att återskapa en sund marknad.

BOSTADSRÄTTSREGISTER

Mäklarbranschen efterlyser ett bostadsrättsregister

Det är nu nära till skapande av ett bostadsrättsregister, centralt register, som är avsett fungera på motsvarande vis som för fastigheter (villor, fritidshus och tomtmark) idag.

I dag är det bostadsrättsföreningarna själva som sköter notering av pantsättningar. Ett system som är ålderdomligt och som medför vissa risker för bostadsrättsköpare.

Detta sedan Konsumentverket i sin ”Konsumentrapport 2017”, vilken presenterades den 2 maj, instämt i det kravet. Ytterligare stöd har lämnats av Bostadsrättsutredningen (SOU 2017:31), som presenterades i april. Utredningen konstaterade att ett bostadsrättsregister skulle innebära ”en betydligt mer betryggande ordning”.

Nu återstår det att se hur lagstiftaren, den svenska riksdagen, väljer att hantera detta.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Nyligen inrättades genom Kammarkollegiet godkännande en inom fastighetsmäklarbranschens gemensamma nämnd för tvistlösning. Denna nämnd med namn Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) markerar början på en enad och gemensam tvistlösning för hela branschen. Syftet är att göra det tydligare och tryggare för konsumenterna.

Brandupplevelse !

Brandupplevelse !

Upplevelsen av en brand!

Har ingen som helst upplevelse av branden som härjade i köket i det flerfamiljshus i Överås (Lunden) där jag bor.

Detta främst av den anledningen att jag Ej var hemma då lågorna härjat som mest, var och såg en film på stan.

Först när jag närmade mig hemmet upptäcktes närvaro av räddningstjänst och ett vaktbolag på gatan utanför och att det låg en elddoft i luften. Varpå jag frågade en från vaktbolaget och även fick läsa från ett anslag på entrédörren vad som utspelats