Nyheter

Bostadspristet

Bostadspristet

Bostadsprisets vandring!

På flera platser i landet närmar sig bostadspriserna toppnivåerna. Budpremien, vilket är skillnaden mellan utgångspris och slutpris, ökar kraftigt.

Det har även skett en stor ökning i Göteborg här är budpremien på bostadsrätter 7,1 procent i januari.

Bostadsrätter i det lägre prissegmentet har en bit kvar, i Göteborg uppgår den till 5 procent, enligt statistik från Valueguard.

En tänkbar förklaring till detta är att bostadspriserna pressas upp när utbudet är lägre, men även förväntningarna på marknaden, förklarar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Vi ser i våra undersökningar att året har börjat med höga prisförväntningar bland bostadsköpare, trots att vi har haft räntehöjning. Det påverkar mycket att man tror på bostadsmarknaden. För bara ett år sedan var det ganska dystra tongångar. Nu vågar folk buda och det leder till höga slutpriser.

Resultatet blir att priserna börjar närma sig nivåerna som gällde innan dämpningen, vilket gör situationen än mer tuff för dem som har svårt att komma in på marknaden, berättar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet..

Dessutom innebär de högre priserna och amorteringskraven att det verkligen är svårt för dem som står utanför bostadsmareknaden.

Nytt reavinst-tak?

Bostadsmarknaden kan komma att bromsa in med nytt reavinst-tak.

Omsättningen på bostadsmarknaden är stor. Under decenniets första månad såldes cirka 8 900 bostadsrätter och cirka 3 100 villor i landet, vilket är mer än under januari 2019, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Frågan nu är vad som händer när regeringen nu planerar att återinföra taket för uppskov av reavinster på bostäder, VD Björn Wellhagen på Mäklarsamfundet befarar att det kan få omsättningen att inbromsa.

För fyra år sedan slopades taket för uppskov av reavinster på bostäder. Nu fyra år senare planerar regeringen återinföra ett tak. Mäklarsamfundet har i sitt remissvar framfört kritik mot dessa planer. Regeringen planerar att återinföra taket redan i sommar.
VD Björn Wellhagen på Mäklarsamfundet befarar att omsättningen på bostadsmarknaden kommer att påverkas. Vi kan inte utesluta att ett nytt tak på uppskov av reavinsten kommer att ha en hämmande effekt på bostadsmarknaden. Vi räknar med att cirka var tjugonde affär berörs och effekten kan bli som störst i storstadsregionerna.
Samtidigt visar Svensk Mäklarstatistiks månadssiffror från januari att priserna på bostäder ligger relativt stilla. Generella förändring på bostadsrätter är ökande med 1%, medan priserna på villor inte rörde sig alls. Mindre ökningar märktes i centrala Stockholm och i Stor-Malmö. I Göteborg rörde sig priserna på bostadsrätter och villor inte alls under januari.

VD Björn Wellhagen på Mäklarsamfundet noterar att priserna i Göteborg fortsätter att öka i lägre takt än i andra delar av landet. I januari låg priserna på bostadsrätter helt stilla i Göteborg medan de ökade något i Malmö och Stockholm. De senaste 12 månaderna var ökningen i centrala Göteborg endast 3%, vilket kan jämföras med 7% respektive 8% i centrala Stockholm respektive Malmö, och 6% i riket.