Nyheter

Höstdagjämning

Höstdagjämning

Inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan norra och södra himmelsfären, det vill säga passerar himmelsekvatorn.
 
Höstdagjämningen är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt vid olika klockslag på skilda ställen på jorden, beroende på i vilken tidszon man befinner sig. Tidpunkten för höstdagjämningen inträffar på norra halvklotet mellan den 22 eller 23 september.

 
Men dag och natt är inte exakt lika långa vid höstdagjämningen. Detta inträder något dygn senare beroende på ljusets böjning i atmosfären. 

Ny lag gällande inaktuella servitut och nyttjanderätter

Ny lag gällande inaktuella servitut och nyttjanderätter (2013-07-01)


En inskrivning om nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968 kommer att rensas ur fastighetsregistret om inte en anmälan om förnyelse görs, se vidare Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

Nytt försäljningsuppdrag

Nytt förmedlingsuppdrag

Idag har undertecknats ett nytt förmedlingsuppdrag för ett trevligt charmerande hus i Utby. Beräknas läggas ut till försäljning under vecka nr 42.

Nytt försäljningsuppdrag

Paradisvägen 6

Paradiset?!
Varför kallas området Paradiset? Jo, därför att det började med en norrman, Jörg Jebsen, som runt förra sekelskiftet köpte upp stora markområden norr om järnvägsstationen. Det som då var Partille. I den bergiga terrängen lät han stycka av tomter, dra vattenledningar och anlägga vägar. Den bäck som vi känner som Besebäcken försågs med en dammkonstruktion och en bro. Tomterna sålde han till förmögna borgare i Göteborg. Kanske gick försäljningen bättre av att Jörg Jebsen lät kalla området för Paradiset.