Nyheter

Såld

Såld

Bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

Nu är förmedlingen genomförd och första bostadsrätten i BRF Höjden såld. Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå har på "Nytt" nåt försäljningsrekord nu på denna välplanerad 3:a (1 B) i omtyckta och natursköna Sävedalen. Belägen i den lilla och familjära BRF Höjden med tillgång till stor trädgård.


Bostadsbristens konsekvenser

Bostadsbristens konsekvenser

En av bostadsbristens konsekvenser

I bostadsbristens fotspår har den olagliga andrahandsuthyrningen ökat stort de senaste åren.

Boendet som pensionssparande!

Boendet som pensionssparande!

Bostad som pensionsförsäkring

Att se bostaden som pensionsförsäkring är ett vågspel. En färsk Novus-undersökning visar att 6 av 10 mellan 50-79 år ser sin bostad som en pensionsförsäkring. Att se boendet som en pensionsförsäkring är en otrolig chansning, helt beroende av fastighetsmarknadens utveckling. Det säger Mattias Munter, pensionsekonom.

Den intill nu eviga uppgången på fastighetsmarknaden riskerar skapa en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande. Ett pensionsparande ska ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden.

Ditt boende bör ses som konsumtion och inte en säker investering eftersom du alltid kommer att behöva någonstans att bo.

Visning BRF Höjden

Visning BRF Höjden

BRF Höjden

Under Lucia (13 dec.) hölls enskild visning av bostadsrättslägenhet 1 A samt 1 B i BRF Höjden med högt läge och utsikt över Sävedalen.. Med närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. BRF Höjden genom gick en totalrenovering under år 2016.


SBAB säger upp avtal

SBAB säger upp samarbetsavtalen!

Klas Danielsson, vd på SBAB, berättar att SBAB säger upp sina samarbetsavtal för bolåneförmedling med Ikano Bank, ICA Banken och Sparbanken Syd. Samarbetena avslutas under 2018–2019 efter att uppsägningstiderna löpt ut. SBAB Därefter har vi inga kvarvarande bolåneförmedlingsamarbeten i andras varumärken, de så kallade ”white label”, säger Klas Danielsson.

Vår strategi är att fokusera på ett kunderbjudande i eget varumärke med ett i huvudsak digitalt kundmöte. Utlagd verksamhet i form av bolåneförmedling genom ”white label”-samarbeten, i en allt komplexare regulatorisk marknad, driver kostnader och skapar en ineffektivitet som försämrar konkurrenskraften. Dessutom medför ökade kapitalkrav för utlåning att SBAB prioriterar utlåningstillväxt i eget varumärke.

Skärpt amortering

Skärpt amortering

Skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare!

Beslutet riskera skapa ytterligare osäkerhet och otrygghet på bostadsmarknaden. Vidare riskerar det slå hårt mot utsatta grupper som man istället bör underlätta för, såsom förstagångsköpare som redan kämpar hårt för att ta sig in på bostadsmarknaden.

Redan nu börjar vi se konsekvenserna av de tidigare genomförda amorteringskraven, detta är olyckligt att komma med nya åtstramningar så tätt inpå, anser branschen.

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare ska amortera ytterligare 1 procent om bolåneskulden överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.