Nyheter

Teknikfritt rum

Teknikfritt rum

SVENSKARNA VILL HA ETT TEKNIKFRITT RUM I HEMMET


I Svensk Fastighetsförmedlings senaste trendrapport framgår att en majoritet av svenskarna (57 procent) kan tänka sig ett helt teknikfritt rum i bostaden. Rapporten visar att endast 18 procent av de tillfrågade kunde tänka sig köpa nästa bostad endast på att ha sett den via VR. Dessutom att mest populära framtida hjälp-roboten kommer att ägna sig åt städning.
Överraskande nog är personer i åldern 66-79 år de som är mest negativt inställda till ett teknikfritt rum medan unga människor i åldersgruppen 16-29 år är mest positivt inställda.
Tekniken har förflyttats från datorer till våra kroppar i form av wearables, inbyggd teknik i kläder och accessoarer, men även till inredningen och delar av huset i form av exempelvis uppkopplade vitvaror och smart belysning.
Spridd uppfattning är att visningar i VR inte blir köpgrundade så kan det möjliggöra för konsumenter gå på betydligt fler visningar än tidigare, genom att de kan skapa en uppfattning om bostaden utan att behöva stressa runt på fysiska visningar.

Design Trender 2019

Design Trender 2019

Trenden för 2019

Trenden för 2019 har ett starkt fokus på naturliga, autentiska och hållbara materialval. Från valet av hållbara råmaterial över vackra inslag och inspirerande detaljer till hanverksmässighet och livslängden i tillverkningen av varje detalj.

Det är en förkärlek för materialval av massivt trä, rostfritt stål och raffinerade metallkonstruktioner, läder, keramik och terrakotta, lätt och luftigt glas och den eviga klassikern marmor. Färgtonen är lyxig och exklusiv. Nyanserna är jord och natur, gråa toner, brunt, varmt rött, mörkgrönt, mörkblå som matchas med mjuka pastellfärger, såsom beige, sand, grönt, blekgult och bebisrosa. Den nordiska rymden möter kryddor från klara gula, blå, röda och gröna färger.

2019 års designteman manifesteras i fyra stilgrupper SILENT NORTH - NARTURE NOIR - POETIC LUXURY - URBAN RETRO.

Polismyndigheten varnar!

Polismyndigheten varnar!

Polismyndigheten informerar

Polismyndigheten vill göra mäklarna uppmärksamma på att det varit några inbrott under senare tid i bostäder i Södermanland och Östergötland i samband med visningar. Det kan vara personer som på visningar har öppnat fönster och/eller dörrar för att sedan återkomma efter någon dag.

En mäklarrutin redan idag är att gå igenom bostäderna innan de lämnar en visning men Polismyndigheten vill påminna om att mäklaren tittar en extra gång för att säkerställa att allt är låst.

Leta livskamrat för att kunna bo

Leta livskamrat för att kunna bo

LETAR PARTNER FÖR ATT HA RÅD ATT BO

I en undersökning gjord av medlemsföreningen Bostadsrätterna visar det sig att i mer än 25% de unga i storstäderna säger att en starkt bidragande orsak till att de vill ha flick- eller pojkvän är att förbättra chanserna på bostadsmarknaden.

Att de unga ser sig tvingade leta partner för att lösa sin boendesituation visar hur ohållbar situationen har blivit. Det blir särskilt tydligt i relation till de siffror över genomsnittslöner som publicerades häromveckan, de visar att kvinnor i Stockholm inte har råd att skilja sig för att genomsnittslönen inte räcker till för att finansiera en etta sedan det skärpta amorteringskravet infördes, påpekar Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna och tillägger att det återigen syns hur de goda avsikterna med amorteringskraven – att inte dra på sig alltför stora skulder – slår fel.
Svårigheterna cementerar situationen ytterligare för alla som står utanför bostadsmarknaden.
I mer än 52 procent, av 30- till 35-åringar bor fortfarande kvar i sin första bostad, trots att män och kvinnor i genomsnitt blir föräldrar första gången vid 31,6 respektive 29,3 års ålder.
Inlåsningseffekterna som präglar bostadsmarknaden drabbar även förstagångsföräldrar och leder till trångboddhet.

Visning!!!

Visning!!!

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden
BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles söndagen den 11 november mellan 12.00 - 12.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning.

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

I en intervju av John Hassler professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet, som Dagens Industri låtit göra. Varnas för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna samtidigt som John Hassler framför kritik av att all riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

Han pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Dessa tankar är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i remissvar angående det skärpta amorteringskravet. I remissvaret pekades på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professor John Hasslers lösning på aktuell situation är att ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.

Visning av BRF Höjden

Visning av BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles måndagen den 29 oktober mellan 17.00 - 17.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

Vägglus och annan ohyra!

Vägglöss och ohyra ett allt större problem!

I Sverige har vägglus och annan ohyra allt mer blivit ett vanligt inslag i hemmen. Antalet saneringar av vägglöss i Sverige har ökat med hela 45 procent på tre år. En av anledningarna är vi reser mer och att vägglössen följer med hem efter semestern.

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Norska motsvarigheten till Blocket, finn.no, har infört strikta regler för hur en bostadsannons får utformas. Nu förbjuds förskönande omskrivningar och målande språk, sedan en tid är endast objektiv information om bostaden tillåten.

Norges motsvarighet till Konsumentverket, Forbrukertillsynet, har uppfattningen att ”obalanserat” beskrivande texter i bostadsannonser kan strida mot norsk marknadsföringslag. Detta har medfört att finn.no, norsk motsvarighet till Blocket, har tagit fram riktlinjer för hur en bostadsannons får utformas. Sedan den första oktober är det endast objektiv bostadsinformation som gäller på finn.no. Norges Eiendomsmeglerforbund, vilken är Norges motsvarighet till Mäklarsamfundets ställer sig bakom reformen

Ungas oro på bostadsmarknaden

Ungas oro på bostadsmarknaden

Inbromsning på bostadsmarknaden gör unga bekymrade.

Enligt en Sifoundersökning oroar sig 4 av 10 unga för prisutvecklingen på den egna bostaden.

39 procent av de mellan 18-29 år som äger sin bostad oroar sig för framtida prisfall. Oron minskar med åren när belåningsgrad minskar och den egna ekonomin som regel blir bättre och mer stabil.
De ungas oro påverkas mest av turbulensen på marknaden som är grund till ett generell högre belåning och risk.