Nyheter

Köpa bostadsrätt

Köpa bostadsrätt

Hur bostadsrättsägare kalkylerar

Köpa bostadsrätt!

Det beskrivs ofta som en av livets viktigaste affärer. Detta för att köpet får stor påverkan på privatekonomin.

Emellertid visar ny forskning att känslan av ett hem spelar störst roll vid ett köp. Det är de små detaljerna som avgör, detta väcker frågor om hur vi egentligen planerar våra städer.

Privata ekonomi är viktig ta hänsyn till, men viktigare ändå är att det ska vara ett hem. Ny forskning visar att det Ej är investering, utan framför allt ett hem den som köper är ute efter, säger Birgitta Vitestam-Blomqvist, i sin avhandling ”Mitt hem och min ekonomi” en studie av hur bostadsrättsägare kalkylerar.

Framtidens villa

Framtidens villa

Framtidens villa enligt Movehome???

En villa med samsovningsrum, ljudisolerat gamingrum och smarta funktioner.
Hustillverkaren Movehome arbetar för att utveckla framtidens villa. Nu presenteras en första fullskalig husmodell i Vallentuna, ritad av arkitektkontoret Urban Design. Villan sägs innehålla flera revolutionerande nyheter för den moderna familjens behov.

Det traditionella vardagsrummet med tv har pensionerats till förmån för flexibla lösningar såsom öppna rum indelade i flera zoner där barnen kan hänga eller familjemedlemmarna kan krypa upp med sina mobiltelefoner och surfplattor. Huset använder självklart smart teknik kopplad till vitvaror, lås, kameror och olika belysningsscenarier för dygnets alla stämningar och tillfällen.

Ett unikt samsovningsrum lanseras riktat till familjer med yngre barn, vilket ifrågasätter behovet av eget sovrum för alla barn. På sätt frigörs yta för andra funktioner och behov och på köpet får man kanske tryggare barn?

En annan nyhet är ljudisolerat gamingrum för högljudda spelare, platsbyggd förvaring som bättre svarar mot dagens behov och en dusch som flyttat ut från badrummet för att undvika morgonträngseln.

Tanken är att lyfta fram de praktiska funktionerna och göra dem till en del av husets hjärta. Tidigare generationer var kanske mer privata än nutidsmänniskan. Dusch och förvaring skulle gömmas undan.

BRF Höjden

BRF Höjden

Välkommen till visning av BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrättslägenheterna finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning sker ikväll den 11 januari mellan 18.15 - 19.00 av de återstående bostadsrättslägenheterna .

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

HSB utvecklar

HSB utvecklar

HSB bildar ny koncern

Den allt snabbare digitalisering och det ökade krav på regelefterlevnad gör att HSB, med en annars starkt federativ organisation, nu kraftsamlar nationellt. Detta utgör grunden för att HSB bildar en samlad koncern med bostadsutvecklingsbolaget HSB Projektpartner, It- och digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd och nybildade betaltjänstbolaget HSB Finansstöd.

Som vi dagligen ser sker en digitalisering av samhället i allt snabbare takt. Det ställer stora krav på de flesta av oss så även HSB. För att stärka HSB, och stödja de regionala föreningarnas affärer, behövs mer samordning och nationell utveckling. HSB avser göra en storsatsning under de närmaste åren på omkring 200 miljoner, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Satsning på digitala tjänster ska särskilt underlätta arbetet för styrelserna i bostadsrättsföreningarna. Men även innehålla tjänster direkt till medlemmar och boende. Ett nytt bolag bildas dessutom för att hantera betaltjänster gemensamt för hela HSB runt om i landet, HSB Finansstöd.

Visning BRF Höjden

Visning BRF Höjden

Välkommen till visning av BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrättslägenheterna finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles tisdagen den 9 respektive torsdagen den 11 januari mellan 18.15 - 19.00 av de återstående bostadsrättslägenheterna .

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning