Nyheter

Påsk

Påskhälsning

Vi på Arvhag vill önska alla nuvarande och kommande kunder samt affärsbekanta en glad och skön påsk.
 
Nu lite om högtiden vi firar. Påsken är  den största högtiden under det kristna kyrkoåret. Firas till åminnelse av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Den kristna påsken är till sin natur, både genom händelser och tidpunkten när den infaller, anknyter till den judiska traditionen. Högtidens svenska namn kommer också från dess hebreiska namn "פֶּסַח" (pesach), vilket betyder "passera" eller "gå förbi" och tydligast pekar på den judiska innebörden av högtiden.
 
Gemensamma regler inom kristendomen för att bestämma vilken kalenderdag påskdagen infaller på anses av tradition ha uppstått vid det första konciliet i Nicaea år 325. Denna regel säger påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen, vilken infaller på eller efter 21 mars. Allt sedan 1844 har vi i Sverige använt samma regel för att bestämma när påsken infaller.