Nyheter

Drönare förbud?

Förbud mot drönare slopas?

I oktober 2016 avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen en dom vilken riktade sig mot fotografering från drönare utan särskilt tillstånd. Detta var starten till en häftig debatt.

Nu blandar sig riksdagen i debatten genom en lagändring som röstades igenom med klar majoritet.

På riksdagens hemsida går nu att läsa ”det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med övervakningskamera utan tillstånd”.

Riksdagen fortsätter dock att värna om den personliga integriteten genom att säga att ”utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det.”

Nu aktuella lagändring avser börjar gälla från och med den 1 augusti 2017.