Nyheter

Konkurrerande provisionskrav

En mäklare får i uppdrag förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare

Vad gäller situationen då en mäklare får i uppdrag att förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare, vilket sker från tid till annan.

I det följande uppräknas några frågor de inblandade mäklarna bör ställa sig?

Det åligger mäklare 1 med uppdragsavtal att efter ensamrätts tiden upphör utan överlåtelse kommit till stånd att;
1. Bekräfta uppsägningen skriftligen, och
2. Upplysa uppdragsgivaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklare rätt
till ersättning, och
3. Överlämna en spekulantlista, journal m.m.

Det åligger mäklare 2 som får in ett uppdrag att fråga uppdragsgivaren om objektet tidigare varit ute till förmedling via någon annan mäklare. Om svaret på frågan blir ”ja” ska mäklaren anpassa uppdragsavtalet därefter, och undanta de spekulanter som Mäklare 1 har med på spekulantlistan från sin ensamrätt. Dessutom bör han kontakta Mäklare 1 redan när han får in uppdraget ta del av mäklare 1 spekulantlista. Med syfte höra efter om Mäklare 1 kommer att göra anspråk på provision för samtliga av de spekulanter som är upptagna i spekulantlistan. Vanligt är att Mäklare 1 har tagit med alla spekulanter som denne anvisat, eftersom mäklaren presumeras ha rätt till provision om någon av dessa skulle köpa objektet.

Detta är något det många gånger slarvas med även bland de stora mäklarkedjorna har det tyvärr visat sig.