Nyheter

Flyttlassen fortsätter

Flyttlassen fortsätter

Befolkningsökning i tätorterna

Ökad befolkningen i tätorterna
Tätortsbefolkning under 2017 ökade med nästan 100 000 personer. Denna ökning är svagare jämfört med föregående år, då tätortsbefolkningen ökade med mer än 120 000 personer. Utan förvåning har befolkningsökningen främst skett i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i toppen.

Vid utgången av 2017 bodde nästan 8,8 miljoner av Sveriges befolkning i en tätort, vilket motsvarar 87 procent av landets befolkning. De nio tätorter som hade en befolkning på minst 100 000 invånare ökade tillsammans med fler än 50 000 personer. De drygt 100 tätorter som hade mellan 10 000 och 50 000 invånare ökade sin sammanlagda befolkning med nästa 40 000 personer, vilket utgör en ökning på nästan 2 procent.
I nästan 700 av landets 1 979 tätorter minskade befolkningen. Minskningen var störst i Karlskoga följt av Malmbergets båda delar. Den största minskningen skedde bland tätorter i storleksklassen 1 000 - 10 000 invånare.